Ändra textstorlek

Uppläst text

Ystad Tillgänglighetsråds hemsida har uppläst text för den som så önskar. Markera texten du vill få uppläst och klicka på högtalaren som kommer fram.

Kontakta oss

Ystad Tillgänglighetsråd-HSO

Korsvirket

Surbrunnsvägen 24

271 40 YSTAD

 

Telefon: 0411-72 666

Mobil:070-697 26 64

Epost: info@ystadtillganglighetsrad.se

Vi stöder YTR-HSO

hp holding handerLogin Form

DAGS ATT SKAPA ETT UNIVERSELLT UTFORMAT SAMHÄLLE!

ALLA ska kunna titta på en fotbollsmatch utan att behöva gå in bakvägen. ALLA ska kunna  få information för att kunna välja den billigaste varan i affären.
ALLA ska kunna välja spontant när man vill åka buss eller tåg för att besöka en konsert eller gå hem efter en fest.
Alla ska kunna titta på tv för att delta i samtal med vänner, kanske om politik och vem som är värd en röst i nästa val. Givetvis ska alla kunna välja skola, utbildning, arbetsplats eller vårdgivare på lika villkor.

Det borde vara självklart . Men så är det inte idag. Samhälletplaneras  inte utifrån att alla ska vara delaktiga oavsett funktionsförmåga. Myndigheter och näringsliv erbjuder fortfarande särlösningar "vid behov", trots att vi har lagar, politiska strategier, och en FN konvention som ställer krav på ett universellt utformat samhälle.

Det är hög tid att starta en dialog, om ett universellt samhälle. Tillsammans med riksdag, regering, kommuner och landsting behövs en gemensam plan för att utforma ett samhälle som utgår från att människor är olika så att alla kan vara delaktiga oavsett funktionsförmåga.

TILLGÄNGLIGHET OCH ANVÄNDBARHET ska leda till att alla ska kunna delta i samhällslivet, leva och bo i goda livsmiljöer som ger förutsättningar för alla att få ett så självständigt liv som möjligt.

SAMVERKAN gör att man stödjer varandra, för att få en helhetsbild, kunna driva frågorna på ett högre plan. Därför är det viktigt att alla samverkar för att vi ska ett tillgängligare samhälle för alla.

Markera text för att få den uppläst. Klicka på högtalaren!