Markera text för att få den uppläst. Klicka på högtalaren!
  Markera text för att få den uppläst. Klicka på högtalaren!

Ändra textstorlek

Uppläst text

Ystad Tillgänglighetsråds hemsida har uppläst text för den som så önskar. Markera texten du vill få uppläst och klicka på högtalaren som kommer fram.

Kontakta oss

Ystad Tillgänglighetsråd-HSO

Korsvirket

Surbrunnsvägen 24

271 40 YSTAD

 

Telefon: 0411-72 666, 

Mobil:070-697 26 64

Epost: ystad-yhr-hso@tele2.se

Vi stöder YTR-HSO

hp holding handerLogin Form

Större altan vid Stortorget ska öka tillgängligheten

Fastighetsägaren Contentus AB bygger nu en annorlunda utformad entré till Bokhandeln och till Hartmans Cafe&Conditori som ska öka tillgängligheten för äldre och rörelsehindrade.

.– Tillbyggnaden kan i detta fall inte kallas ramp, det är snarare en altan som sträcker sig utmed hela husets fasad och ansluter till gatan, säger direktör Harald Ohlsson på Contentus.

– På så sätt gör vi samtliga entréer tillgängliga på en gång.

 

Tidigare har fastighetsbolaget byggt något liknande utanför Konsum och Kafé Ströget vid gågatan.

Med denna ombyggnad har Contentus anpassat kraven på tillgänglighet för nästan samtliga sina fastigheter, uppger Harald Ohlsson.

Fastighetsägarna i Ystad har fram till år 2010 att klara kraven.

Samtidigt arbetar Ystads kommun med att förbättra framkomligheten på och kring Stortorget.

Man har till exempel redan ersatt gatustenen med större plattor i olika gångstråk.

 

Handikapprådet har i många år framfört krav på att gångvägarna och entréerna till vissa hus och affärer förbättras i innerstan, och politikerna har tagit till sig önskemålen.

Under våren ska den stora fria ytan på Stortorget utvidgas för att ge bättre plats åt bland annat torghandeln. Åtgärden leder till att biltrafiken förbi torget bromsas upp och det blir säkrare för gående, däribland de röelsehindrade.

 

Längs den norra, östra och södra sidan av torget sätts en rad mindre stolpar (pollare) en bit ut i vägbanan med resultat att passagen blir avsmalnad jämfört med i dag.

Arbetet med "altanen" utanför bokhandeln och Hartmans pågår för fullt och blir klart om några veckor.

Fastighetens alla hyresgästkategorier har enligt Harald Ohlsson fått lämna synpunkter på utformningen.

Han talar också om en växande grupp av människor som i stigande ålder ska bo kvar i sitt ordinarie boende med assistans av hemtjänsten.

– Alla kommer vi mer eller mindre att drabbas av rörelsehinder och vi måste därför anpassa samhället för att göra lokaler och bostäder lättåtkomliga, framhåller han. Ombyggnaden i det här fallet är mycket komplicerad.

– Estetiskt talar vi om en känslig gammal fastighet vars framtoning i gatubilden inte får förvanskas. Tekniskt talar vi om en starkt sluttande framsida med inte mindre än 5 entréer i sinsemellan olika höjder. Därtill kommer en serveringsplats som inte får försämras, snarare förstärkas.


Altanen utförs i mörkare trappsteg och en ljusare ytbeläggning på gångytan med infälld belysning i det övre trappsteget längs hela rampen. Det sistnämnda ska underlätta nattetid för personer med nedsatt syn.

– Slutligen ansluter vi till stadens belysningsprojekt genom att i altanen längst in mot husfasaden montera en infälld och uppåtriktad belysning, säger Harald Ohlsson. 

Markera text för att få den uppläst. Klicka på högtalaren!