Ändra textstorlek

Uppläst text

Ystad Tillgänglighetsråds hemsida har uppläst text för den som så önskar. Markera texten du vill få uppläst och klicka på högtalaren som kommer fram.

Kontakta oss

Ystad Tillgänglighetsråd-HSO

Korsvirket

Surbrunnsvägen 24

271 40 YSTAD

 

Telefon: 0411-72 666

Mobil:070-697 26 64

Epost: info@ystadtillganglighetsrad.se

Vi stöder YTR-HSO

hp holding handerLogin Form

Gav dispens från krav på handikappentré

Politikerna i Ystad gav dispens från kraven på tillgänglighet för funktionshindrade till en större fastighetsägare. Han slipper bygga om entrén till en av sina lokaler. Det måste däremot en annan, liten fastighetsägare göra.

 

Det var i samband med att ett café nära Stortorget omvandlades till en frisersalong som miljö- och byggnadsnämnden gav dispens i början på sommaren. En fast ramp utanför entrén skulle förvanska de arkitektoniska och kulturhistoriska värdena i stadsmiljön, menade bygglovsarkitekten och politikerna i nämnden instämde. Politikerna höll också med fastighetsägarens argument om att en ramp skulle bli komplicerad att bygga, att den skulle vara i vägen för McDonalds uteservering och bli oskäligt dyr.

 

Handikapprådet i Ystad uttrycker sin besvikelse i ett brev till kommunen över att politikerna gav dispens. Man efterlyser vilken ekonomisk kalkyl som låg bakom det sista argumentet.

Handikapprådet framhåller också att en ramp inte alls behöver förvanska arkitekturen, om den utförs på rätt sätt.

Huset, byggt 1950, ägs av Contentus, ett av Ystads större och mer välkända privata fastighetsföretag. Vid samma sammanträde beslutade politikerna precis tvärtom i ett annat fall.

 

Denne fastighetsägare äger bara en enda fastighet med två hus. Han bor själv i ena huset och hyr ut en lokal i det andra 1800-tals-huset till en ny hudvårds-klinik, där det tidigare låg en videouthyrare. Någon dispens fick han inte.

Här ansågs trottoaren vara tillräckligt bred för att rymma en fast ramp utmed fasaden. En liftplattanordning kan vara en annan lösning, enligt beslutet.

 

Fastighetsägaren Anders Westerlind har överklagat till länsstyrelsen.

– Hudvårdskliniken är en oehört liten verksamhet där alla bokat tid i förväg. Innehavaren kan enkelt hjälpa folk in över de två små trappsteg som det handlar om, säger han.

 

I ett tredje ärende blev beslutet ytterligare en variant. Här fick en fastighetsägare dispens från kravet på att göra en affär på Klostergatan tillgänglig för personer i rullstol. Trottoaren är helt enkelt för smal. Den kulturhistoriska miljön skulle dessutom förvanskas vid en ombyggnad, ansåg politikerna.

Däremot måste fastighetsägaren genast redovisa en plan för hur han ska underlätta för personer med andra typer av funktionshinder, så mycket som det går.

Affärslokalen står nu tom. Den var tidigare en bostad. Kommunens tillgänglighetsrådgivare tyckte att kommunen överhuvudtaget inte borde gett bygglov för en affär i ett sådant svårtillgängligt hus.

– Jag tror att jag gör om lokalen till bostad igen, säger fastighetsägaren Tommy Åkerfeldt.

– Visst fick jag dispens till slut, men så blev det dessutom ett nytt p-förbud utanför. Det känns inte som om kommunen vill ha några nya affärer utanför gågatan och torget.

Markera text för att få den uppläst. Klicka på högtalaren!