Ändra textstorlek

Uppläst text

Ystad Tillgänglighetsråds hemsida har uppläst text för den som så önskar. Markera texten du vill få uppläst och klicka på högtalaren som kommer fram.

Kontakta oss

Ystad Tillgänglighetsråd-HSO

Korsvirket

Surbrunnsvägen 24

271 40 YSTAD

 

Telefon: 0411-72 666

Mobil:070-697 26 64

Epost: info@ystadtillganglighetsrad.se

Vi stöder YTR-HSO

hp holding handerLogin Form

Aktuellt

Här du hittar du aktuella datum för möten etc, men även allmänna aktiviteter. Så titta in lite då och då så att du inte missar något.

Lex Sarah.

Lex Sarah en lag man ostraffat kan bryta mot. Ser man missförhållande och vanvård på sitt arbete inom ächerldreomsorgen är man skyldid att anmäla detta till politikerna. Lämpligen då politikerna i socialnämnden eller t ex kommunal och/eller oppositionsråd.

Allt enligt Lex Sarah. Men hur verksam är lagen? Är det riskfritt att anmäla och vad händer. Enligt genomgång av vittnesmål de senaste två åren visar att det bär riskfritt att inte göra något. men de som vågar anmäla utsätts för represalier av arbetskamrater och chefer!

Är det så vi vill att lagen ska tillämpas? Nej naturligtvis inte, hur kan det bli så fel? HÄR MÅSTE det till krafttag för att ändra på dessa missförhållande, alla anmälningar måste få gehör bland politiker, och arbetskamraterna måste ändra attityd mot dras intagna och mot sina arbetskamrater som anmäler och gör sin plikt. SKÄRPNING ÖVER HELA LINJEN! Och du som ser ett missförhållande, gör din plikt anmäl!

OBS!! F.r.o.m den 1juli 2011, gäller andra regler. Nu omfattar LEX SARAH, även individ och familjeomsorg, vård av unga , vård av missbrukare och i verksamheter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lagen innebär att den som uppmärksammar eller får kännedom om miss-förhållande, ska rapportera det till socialnämnden. Tveka inte anmäl de missförhållande du vet om och ser.

Grundutformningsprogram.

Fortsatt otillgängligt hos myndigheter.

Handisam, myndigheten för handikapplolitisk samordning, har gjort en enkät bland 275 myndigheter och kunde konstatera att endast sex av dessa uppfyller de 13 grundläggande kriterier som Handisamm ställt upp.

Detta trots att det sedan mer än tio år finns en förordning som innebär att det ska vara möjligt för alla, oavsett funktionsförmåga, att både arbeta på en myndighet och besöka den.

Detta upplever vi inom rörelsen som helt otroligt att huvuddelen av våra myndigheter är så ointresserade av tillgänglighet, det är ett stort misslyckande från statens sida.

Här måste vi inom rörelsen trycka på ordentligt för att få rättsida på problemet.

Organdonation

Vi uppmanar dej som inte anmält att du donerar dina organ, gör det idag. Det är väldigt viktigt att det finns bra tillgång på organ i Sverige, många står på tur att få ett nytt organ. Du blir aldrig för gammal för att donera. Läkarna avgör om du kan donera något. Anmäl dej till donationsregistret, eller tala om för dina anhöriga om du vill donera eller ej.
Alla borde donera sina organ, du som inte gjort det gör det nu.

Markera text för att få den uppläst. Klicka på högtalaren!