Markera text för att få den uppläst. Klicka på högtalaren!
  Markera text för att få den uppläst. Klicka på högtalaren!

Ändra textstorlek

Uppläst text

Ystad Tillgänglighetsråds hemsida har uppläst text för den som så önskar. Markera texten du vill få uppläst och klicka på högtalaren som kommer fram.

Kontakta oss

Ystad Tillgänglighetsråd-HSO

Korsvirket

Surbrunnsvägen 24

271 40 YSTAD

 

Telefon: 0411-72 666, 

Mobil:070-697 26 64

Epost: ystad-yhr-hso@tele2.se

Vi stöder YTR-HSO

hp holding handerLogin Form

Aktuellt

Här du hittar du aktuella datum för möten etc, men även allmänna aktiviteter. Så titta in lite då och då så att du inte missar något.

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

Förenta Nationernas generalförsamling antag den 10 dec 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Förklaringen definerar vilka de grundläggande mänskliga rättigheterna är.

Tillgänglighet är en fråga om mänskliga rättigheter. Och om demokrati. Alla ska kunna utöva sina medborgerliga rättigheter. Och sina skyldigheter.

Kan man prissätta människors rätt att delta i samhället?
Vad innebär det egentligen att vara medborgare?
Ökad tillgänglighet gynnar alla. 

VI KRÄVER ETT SAMHÄLLE TILLGÄNGLIGT FÖR ALLA.

MEDBORGERLIG OCH POLITISK DELAKTIGHET FÖR ALLA

Sverige är en demokrati. Demokrati handlar ommänniskors lika värde, rättigheter och ommöjligheten att vara med och bestämma. Alla människor ska ha möjlighet att delta i det demokratiska och politiska livet utan diskriminering.

Markera text för att få den uppläst. Klicka på högtalaren!