Markera text för att få den uppläst. Klicka på högtalaren!
  Markera text för att få den uppläst. Klicka på högtalaren!

Ändra textstorlek

Uppläst text

Ystad Tillgänglighetsråds hemsida har uppläst text för den som så önskar. Markera texten du vill få uppläst och klicka på högtalaren som kommer fram.

Kontakta oss

Ystad Tillgänglighetsråd-HSO

Korsvirket

Surbrunnsvägen 24

271 40 YSTAD

 

Telefon: 0411-72 666, 

Mobil:070-697 26 64

Epost: ystad-yhr-hso@tele2.se

Vi stöder YTR-HSO

hp holding handerLogin Form

Aktuellt

Här du hittar du aktuella datum för möten etc, men även allmänna aktiviteter. Så titta in lite då och då så att du inte missar något.

FN:s konventioner om mänskliga rättigheter

FN:s konventioner om mänskliga rättigheter måste respekteras. De mänskliga rättigheterna gäller för alla människor-kvinnor som män,flickor som pojkar. DE slår fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De mänskliga rättigheterna är universella.

De gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller saqmmanhang. Den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter antogs och kungjordes av FN:s Förenta Nationernas generalförsamling 1948. Efter det har det tillkommit ett antal kompletterande konventioner, däribland FN:s konvention om rättigheter för personer med funktions nedsättning-2006. Trots de mänskliga rättigheterna funnits i över 60 år förekommer det fortfarande överträdelser mot dem i Sverige.

Rättigheterna för människor med funktionsnedsättning blev inte fullt tillgodosedda och 2006 tog FN fram en specifik konvention som förtydligar hur rättigheterna gäller dem. Det är dags att ta tag i de här frågorna och respektera de mänskliga rättigheterna fullt ut.

Markera text för att få den uppläst. Klicka på högtalaren!